dane tablicowe ⇒ tabele ⇒ potomstwo naturalne władców

potomstwo naturalne władców

PiastowiePrzemyślidziJagiellonowiekrólowie elekcyjniSobiesławiceGryfici
Piastowie
osobaojciecmatkażycie
Zbigniew: możliwe pochodzenie ze związku zawartego w obrządku słowiańskimWładysław I Hermannieznana z imienia1060/75-
ok.1112 albo 8 VII 1113
Jarosław: brak jakichkolwiek informacji o jego życiu - wiadomo tylko, iż istniał (z Kroniki książąt polskich): Bolesław Rogatka z nałożnicy otrzymał bękarta imieniem Jarosław; możliwa śmierć w wieku dziecięcymBolesław II RogatkaZofia Dorenprzed 26 XII 1278-
?
Niemierza: Kazimierz Wielki w testamencie zapisał mu Bogucice, Kutów, Pierzchnicę, Drugnię i inne wsie (który to zapis został unieważniony przez Ludwika Andegaweńskiego); wstąpił na służbę Władysława Jagiełły i zginął w Koprzywnicy podczas wybierania podwód (służebności transportowych)Kazimierz III Wielki?po 1340-
po 4 III 1386
Pełka: wiadomość o nim podaje tylko Jan Długosz w swej kronice; nie został uwzględniony w testamencie Kazimierza Wielkiego, co sugeruje, iż już nie żył w momencie jego sporządzaniapo 1340-
przed 3 XI 1370
Jan: Kazimierz Wielki w testamencie zapisał mu zamek Międzygórze, wójtostwo w Zawichoście, Sobotę i inne wsie (który to zapis został unieważniony przez Ludwika Andegaweńskiego)po 1340-
po 12 II 1383
Mikłusz (Mikołaj): 29 VI 1417 roku został legitymizowany przez króla węgierskiego Zygmunta LuksemburskiegoSiemowit IV Młodszynieznana z imienia szlachciankaprzed 1387-
po 29 VI 1417
córka: istnienie i pochodzenie niepewne; wspomina o niej tylko Andrzej Komoniecki w dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki z roku 1704: miała zostać oddana w dzieciństwie na wychowanie na dwór księcia opolskiego, szwagra Przemysława i powrócić pod opiekę ojca w wieku lat trzynastu.Przemysław toszeckiCecylia, córka Teofila, poddanego z ziemi żywieckiej (?)?
syn: istnienie i pochodzenie niepewne; wspomina o nim tylko Andrzej Komoniecki w dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki z roku 1704: miał zostać oddany w dzieciństwie na wychowanie na dwór księcia opolskiego, szwagra Przemysława i powrócić pod opiekę ojca w wieku lat trzynastu.?
Włodzimierz: pochodzenie z nieprawnego łoża niepewne - mógł być też synem Anny, żony Władysława; złożył śluby zakonne (prawdopodobnie w wieku lat 14) i wstąpił do zakonu benedyktynów w Tyńcu w roku 1486 (być może 21 maja, gdyż prawdopodobnie tego dnia nadał przywilej na rzecz opactwa tynieckiego jego ojciec, Władysław); jako mnich tyniecki miał umrzeć już 7 lat po profesji; jeszcze w połowie wieku XIX na terenie opactwa w Tyńcu znajdowała się jeszcze płyta nagrobna, na której wyryto inskrypcję dotyczącą Włodzimierza, syna księcia Oświęcimia i Zatora, a także obraz [sic!] go przedstawiający i opisującyWładysław, książę zatorski (wadowicki)nieznana z imienia (albo żona księcia, Anna)ok.1472-21 V 1493
Stanisław: brak jakichkolwiek informacji o jego życiuKonrad III RudyDorota z Warszawy1480/95-po 1520
syn (Wojciech?): brak jakichkolwiek informacji o jego życiu1480/95-? (po 1530?)
Hieronim (Jarosz): w latach 1512 - 1527 występuje jako kapłan i altarzysta (wikariusz) w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie; wiadomo również, iż najpóźniej w roku 1521 został altarzystą w Mąkodach (Maków?, Mokobody?); od ok. 1526 roku pełnił funkcję prowizora (opiekuna) szpitala w Różanie i otrzymał od brata przyrodniego Janusza III zapis na dochodach z cła mostowego w RóżanieAnna Łoska (Chynowska) z Czyszkowskichprzed VI 1504-po 1527
Anna Dorota: przed 1524 rokiem wyszła za mąż za Jana Warszewickiego, szlachcica mazowieckiego (z ziemi czerskiej); urodziła dwóch synów: Stanisława i Andrzejaprzed VI 1504-
1530/ok. 1540
Jan (Janusz): po tragicznej śmierci ojca (17 IX 1513) prawdopodobnie wyjechał do Krakowa, gdzie często gościł na dworze Zygmunta I Starego (m.in. podczas jego ślubu z Boną, dnia 18 IV 1518); był nawet wierzycielem króla: w początkach roku 1515 pożyczył Zygmuntowi kwotę 1250 florenów.Jan (Janusz) V zatorski?ok. 1500-
3 VIII 1519/14 VIII 1521
Anna: istnienie niepewne, podobnie jak pochodzenie z nieprawego łoża (jeżeli istniała, mogła być również córką z legalnej żony księcia, Barbary); wspominają o niej dopiero XVIII-wieczne opracowania genealogiczne, m.in. autorstwa Kaspra Niesieckiego, który ustala, iż żoną rotmistrza królewskiego Jana Myszkowskiego z Przeciszowa była Dorota Pieczychojska herbu Gozdawa, urodzona z córki Jana książęcia Oświęcimskiego i Zatorskiego, zabitego od Wawrzeńca Myszkowskiego.?
Wacław Gotfryd: 12 IV 1640 roku legitymizowany przez cesarza Ferdynanda III; 8 V 1640 roku otrzymał tytuł barona von Hohenstein i majątek Marklowice; w roku 1672 otrzymał (z rozporządzenia cesarza Leopolda I) prawo użytkowania cieszyńskiego ogrodu zamkowego i rentę w wysokości 400 guldenów rocznie w zamian za MarklowiceAdam Wacław cieszyńskiMałgorzata Kostlachówna (Koschlinger)1602/18-
po 1672
(Maria) Magdalena: 12 IV 1640 roku legitymizowana przez cesarza Ferdynanda III; 8 V 1640 roku otrzymała tytuł baronowej von Hohenstein; W roku 1643 wydana za marszałka dworu cieszyńskiego, a po jego śmierci 11 VI 1659 wyszła za Mikołaja Rudzkiego z RudzFryderyk Wilhelm cieszyńskimieszczka cieszyńska1624/26-
po 1661
Elżbieta-Anna Sunegh: rzekoma córka naturalna; o związku Fryderyka Wilhelma cieszyńskiego z hrabiną Sunegh wpsomina tylko autor biografii księcia, Włodzimierz Bem de Cosban; została wydana za węgierskiego magnata (spokrewnionego z nią ze strony matki), który przejściowo dowodził gwardią księcia oleśnickiego Sylwiusza WirtembergaFryderyk Wilhelm cieszyński (ojcostwo niepewne)Anna Thurzo, hrabina Sunegh1625-
?
Przemyślidzi
osobaojciecmatkażycie
Jan Volek: w latach 1319 - 1334 piastował funkcję proboszcza wyszehradzkiego (oraz związany z tym urząd kanclerza Królestwa Czech); W latach 1322 - 1323 przebywał na wygnaniu (skazany na banicję), z powodu konfliktu z królem Janem Luksemburskim; w latach 1334-1351 sprawował funkcję biskupa ołomunieckiego; w roku 1340 założył klasztor benedyktynek w Pustiměř, w którym to został pochowanyWacław II czeskiAgnieszkaprzed 1305-
27 IX 1351
Elżbieta: do roku 1332 przebywała w klasztorze benedyktynek w Pohled (Frauenthal); od roku 1332 - po uzyskaniu stosownej zgody papieża Jana XXII - mniszka w klasztorze benedyktynek (Św. Jerzego) w Pradze; od roku 1340 opatka w klasztorze benedyktynek w PustiměřWacław II czeski albo
Wacław III czeski
nieznana z imienia
(istnienie niepewne)
przed 5 X 1305-
przed VI 1347
Jagiellonowie
osobaojciecmatkażycie
Jan Ochstat de Thelnicz: ok. 1514 roku otrzymał od ojca tytuł "Z Książąt Litewskich"; 22 VII 1510 roku papież Juliusz II udzielił Janowi dyspensy od przeszkód kanonicznych (do obejmowania kanonikatów, prebend i beneficjów kościelnych), a także legitymizował go i nobilitował; w latach 1512-1516 studiował prawo rzymskie i kanoniczne na uniwersytecie w Bolonii; w latach 1519 - 1536 sprawował funkcję biskupa wileńskiego, a w latach 1536 - 1538 był biskupem poznańskimZygmunt I StaryKatarzyna Ochstat de Thelnicz (Telniczanka)8 I 1499-
18 II 1538
Regina: w roku 1518 została wydana za Hieronima Szafrańca herbu Starykoń z Pieskowej Skały, kasztelana sądeckiego i starostę sandomierskiego1500/01-
20 V 1526
Katarzyna: po roku 1522 została wydana za skoligaconego z Habsburgami Jerzego II, hrabiego Montfort i dała początek nowej linii habsburskiej Montfort-Tettnangok. 1503-
przed 9 IX 1548
Barbara: przed 6 XII 1593 roku została wydana za Jakuba Zawadzkiego, pisarza skarbu koronnegoZygmunt II August
(ojcostwo niepewne)
Barbara Giżanka8 IX 1571-
po 5 VI 1615
Barbara: jako o bękartce wspomina o niej Walerian Nekanda Trepka w Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum - spis osób i rodzin o wątpliwym szlachectwie); przed rokiem 1585 została wydana za Mikołaja Bronowskiego, szlachcica z Mogielnicy, prokuratora; odwowiała w roku 1586 i ponownie wyszła za mąż między rokiem 1587 a 1592: za Jana Cieszowskiego h. Zerwikaptur, podpisarza sądowego; dalsze jej losy pozostają nieznaneRegina (Szafarzówna) Rylskaok. 1560-
po 1587/1592
królowie elekcyjni
osobaojciecmatkażycie
Kniaziowski vel Knebowski: jako nieślubny syn króla wymieniony w Liber chamorum Waleriana Nekandy Trepki; miał posiadłość w Grodnie, gdzie z Moskwienką mieszkał; w roku 1613 brał udział w wyprawie moskiewskiej na czele własnego pocztu 12 husarzy, w chorągwi pod dowództwem rotmistrza Młockiego; dalsze losy nieznaneStefan I Batory
(ojcostwo niepewne)
nieznana z imienia córka leśniczego z Grodna1584-
po 1613
Aleksander Kostka-Napierski vel Aleksander Leon ze Sztemberka vel Szymon Bzowski: rzekomy syn naturalny (brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających ojcostwo Władysława IV); w okresie wojny trzydziestoletniej służył w wojsku szwedzkim w stopniu kapitana i uczestniczył w walkach na terenie Rzeszy; po 1648 roku działał w porozumieniu z Bohdanem Chmielnickim i został przywódcą buntu chłopskiego na Podhalu: 15 VI 1651 roku buntownicy zajęli zamek w Czorsztynie, który został jednak odbity przez oddziały biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego; Kostka-Napierski dostał się do niewoli, a w czasie przesłuchań (tortur) twierdził, iż jest nieślubnym synem Władysława IV i nazywa się Szymon Bzowski; skazany na karę śmierci, został nawleczony na pal 18 VII 1651 w Krakowie na Wzgórzu LasotyWładysław IV WazaTekla Bzowskaok. 1620-
18 VII 1651
Władysław Konstanty Waza: przybrał tytuł hrabiego de Wasenau; wyjechał na zachód Europy i przebywał w Anglii, Hiszpanii, następnie we Francji; po śmierci Jana Kazimierza (w 1672 roku) udał się do Rzymu, gdzie został mianowany kapitanem gwardii szwedzkiej królowej Krystyny; papież Aleksander VIII nadał mu godność szambelanaJadwiga Łuszkowskaok. 1635-
19 III 1698
syn: brak danych; prawdopodobnie zmarł w dzieciństwieJan III Sobieski
(ojcostwo niepewne)
nieznana z imienia szlachcianka1653-
?
Maria Katarzyna: w testamencie otrzymała od Jana Kazimierza 15000 liwrów, aby w późniejszych latach wstąpić do klasztoru Wizytek; dalsze jej losy są nieznaneJan II Kazimierz Waza
(ojcostwo niepewne)
Maria Mignot l'Hópital (?)po 1669-
?
Aleksander Józef Sułkowski: od roku 1729 łowczy nadworny litewski; w roku 1733 otrzymał tytuł hrabiego Rzeszy (Reichsgrafa); najwyższy ochmistrz i pierwszy minister gabinetu saskiego w latach 1733 - 1738; odznaczony Orderem Orła Białego 7 II 1734 roku; mianowany w roku 1735 generałem piechoty saskiej; w 1754 roku uzyskał dziedziczny tytuł księcia Rzeszy (w księstwie bielskim)August II MocnyElżbieta Szalewska13 III 1695-
21 V 1762
Maurycy Saski: w latach 1726 - 1727 sprawował rządy w Księstwie Kurlandii (lennie Rzeczypospolitej), a następie wyjechał do Francji; w 1740 roku został mianowany marszałkiem FrancjiMaria Aurora von Königsmark28 X 1696-
30 XI 1751
syn: brak danych; prawdopodobnie zmarł w dzieciństwieJoanna Teresa Esterle, hrabina z domu Lamberg1698-
po 1698
Fryderyk August Rutowski: kształcenie rozpoczął w Paryżu; 21 IV 1738 roku został mianowany generałem kawalerii; 9 VIII 1740 roku objął stanowisko gubernatora Drezna; od 10 I 1742 roku piastował funkcję dowódcy regimentu dragonów; w czasie I wojny śląskiej (1740 - 1742) dowodził wojskami saskimi w Czechach i wziął udział w zdobyciu Pragi 26 XI 1742; w czasie II wojny śląskiej (1744 - 1745) dowodził m.in. wojskami saskimi i austriackimi w przegranej bitwie z Prusakami pod Kotliskami (niem. Kesseldorf) dnia 15 XII 1745 roku; 11 I 1749 roku awansowany do stopnia feldmarszałka; na początku III wojny śląskiej (1756) nie zdołał zatrzymać armii pruskiej (dysponując bardzo szczupłymi siłami) pod PirnąFatima (późniejsza Maria Anna von Spiegel)19 VI 1702-
16 III 1764
Maria Aurora Katarzyna Rutowska: 1 X 1724 roku została wydana za Michała Bielińskiego, cześnika koronnego (i brata kolejnej kochanki króla, Marianny Bielińskiej), ale związek niebawem (w roku 1735) zakończył się rozwodem; ponownie wyszła za mąż za Claude'a Marie, hrabiego Bellegarde1706-
1746
Jan Jerzy zwany "Kawalerem Saskim": 27 VII 1763 roku został mianowany feldmarszałkiem saskimUrszula Katarzyna Bokum21 VIII 1704-
25 II 1774
Anna Karolina, hrabina Orzelska: odnaleziona (przez brata przyrodniego, Fryderyka Augusta Rutowskiego) i przyprowadzona przed oblicze ojca, który ją rozpoznał i 19 IX 1724 nadał tytuł hrabiowski, nazwisko Orzelska oraz Pałac Błękitny w Warszawie; 10 VIII 1733 roku została wydana za Karola Ludwika, księcia holsztyńskiego na BeckAngelika Rénard-Drian22 XI 1707-
27 IX 1769
Augusta Anna Konstancja: 3 VI 1725 roku została wydana za Henryka Fryderyka, hrabiego FryzjiAnna Konstancja von Brockdorff (późniejsza hrabina Cosel)24 II 1708-
3 II 1728
córka: brak danych; prawdopodobnie zmarła w dzieciństwieAngelique Duparc1709-
?
Fryderyka Aleksandra: 18 II 1730 roku została wydana za Jana Kantego Moszyńskiego, podskarbiego nadwornego (później wielkiego) koronnego; miała romans z Heinrichem von Brühl, pierwszym ministrem saskimAnna Konstancja von Brockdorff (późniejsza hrabina Cosel)1709-
1784
Fryderyk August Cosel: generał piechoty wojsk saskich; w roku 1732 odznaczony Orderem Orła Białego; w roku 1744 nabył majątek w Zaborze k. Zielonej Góry27 VIII 1712-
15 X 1770
Anna: formalnie uznana za córkę przez Piotra Fiodorowicza, księcia holsztyńskiego (późniejszego cara Piotra III)Stanisław II AugustZofia Augusta Fryderyka zu Anhalt-Zerbst (późniejsza caryca Katarzyna II)20 XII 1757-
19 II 1759
Stanisław Manuzzi: formalnie występował jako syn Mikołaja Manuzziego, Wenecjanina, starosty opeskiego, chociaż powszechnie zwano go synkiem królewskim; do roku 1778 przebywał z matką w Grodnie, a po jej śmierci (22 IX 1778) opiekę na małoletnim Stanisławem przejął Mikołaj (Jadwiga i Mikołaj pozostawali w separacji); w roku 1792 przystąpił do konfederacji targowickiej; 7 II 1800 roku ożenił się z Konstancją Broel-Plater; zmarł bezpotomnieJadwiga ze Strutyńskich Ciechanowieckaok. 1764-
1823
Konstancja: w dzieciństwie wychowywana w domu kupców warszawskich Petersów; została wydana za niejakiego Karola Żwana (Szwana) i miała z nim syna KazimierzaMagdalena Agnieszka Lubomirska1768-
?
Michał Cichocki: w dzieciństwie wychowywany w domu kupców warszawskich Petersów; ukończył Szkołę Rycerską; brał udział, jako porucznik artylerii, w bitwie pod Zieleńcami (18 VI 1792), po której został odznaczony krzyżem Orderu Virtuti Militari (25 VI 1792); w latach 1811-12 był dowódcą 9 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego; otrzymał następnie nominację generalską1770-
1828
Michał Grabowski: odebrał wykształcenie wojskowe w Wilnie, a następnie w Strasburgu; w kampanii 1792 roku uczestniczył w stopniu majora; w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej (1794), już jako pułkownik został ranny; następnie przebywał na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego w Grodnie (1795-97) oraz Petersburgu (1797-98); 4 I 1807 roku Grabowski - na wezwanie księcia Józefa Poniatowskiego - powrócił do służby wojskowej i objął dowództwo 1. pułku piechoty, odznaczonego później Orderem Virtuti Militari; w roku 1808 został awansowany na generała brygady i mianowany komendantem placu w Gdańsku; w kampanii 1812 roku dowodził II brygadą 18. dywizji w V korpusie Wielkiej Armii Napoleona; zginął w bitwie pod Smoleńskiem przeszyty kilkoma kulamiElżbieta z Szydłowskich Grabowska1773-
17 VIII 1812
Izabela Grabowska: w roku 1795 poślubiła Walentyna Faustyna Sobolewskiego, starostę warszawskiego; po ślubie wraz z mężem zamieszkała w Paryżu; ok. 1800 roku urodziła trzy córki: Aleksandrę, Kwirynę Paulinę oraz Teresę Laurę26 III 1776-
21 V 1858
Stanisław Grabowski: edukację odebrał w Rzymie, skąd powrócił w roku 1796; w 1800 roku był jednym z twórców-założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie; w roku 1809 został mianowany sekretarzem Rady Stanu Księstwa Warszawskiego; w roku 1816 uzyskał tytuł hrabiowski; od roku 1818 poseł na sejm w Warszawie, a od roku 1825 piastował urząd wojewody; w 1819 roku został kasztelanem; w latach 1821-1832 sprawował funkcję ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim; w roku 1833 mianowany radcą stanu; w roku 1836 został kontrolerem generalnym Królestwa Polskiego; dwukrotnie żonaty: z Cecylią z Dembowskich, a następnie z Julią Zabiełłówną; zmarł w Warszawie29 X 1780-
3 X 1845
Kaprewicz vel Kapryński: ojcostwo Stanisława Poniatowskiego niepewne - sam król odmówił uznania syna, twierdząc, iż jest dzieckiem jego generała-adiutanta Tadeusza KozłowskiegoAnna Maria Hadik von Futakok.1778-
?
Sobiesławice
osobaojciecmatkażycie
Jan: pochodzenie z nieprawnego łoża niepewne - mógł być też synem Eufrozyny albo Ermengardy, jednej z żon Świętopełka; wzmiankuje o nim wyłącznie jedno źródło, Liber mortuorum monasterii beatae Mariae de Oliva, które pod datą dzienną 28 sierpnia informuje: zabity zostaje Jan, syn księcia Świętopełka. Prawdopodobnie zginął ok. 1248 roku podczas walk Świętopełka z Krzyżakami i bratem Samborem II.Świętopełk gdańskinieznana z imienia (albo żona księcia, Eufrozyna lub Ermengarda)?-
28 VIII ok.1248
Gryfici
osobaojciecmatkażycie
Krzysztof: (Christoferus de Pomerania) - jego pochodzenie potwierdził sam Bogusław X w jednym z dokumentów; ojciec zapewnił mu dostęp do gruntownego wykształcenia (studia na uniwersytetach w Gryfii, Rostoku i Bolonii), jak również do szeregu stanowisk kościelnych - Krzysztof był prepozytem kościoła kolegiackiego NMP w Szczecinie, prepozytem kościoła Św. Mikołaja w Gryfii, kanonikiem katedralnym kamieńskim, archidiakonem uznamskim, wikarym kościoła Św. Ducha w Gryfii, prepozytem kolegiaty w Güstrow, archidiakonem dymińskim, archidiakonem trzebusickim, proboszczem w Strzałowie, kanonikiem kościoła Św. Ottona w Szczecinie, proboszczem w Czasnevitz i proboszczem w Garz.Bogusław X Wielki?przed 1488-
ok.1521
Joachim: pochodzenie niepewne; Joachimus de Pomerania na wniosek księcia Jerzego I pomorskiego otrzymał prepozyturę kołobrzeską 16 października 1529 roku.?przed 1488-
ok.1549
córka: informacja o nieślubnej córce księcia Jana Fryderyka pojawia się wyłącznie w Kronice domowej Joachima von Wedel, gdzie pod rokiem 1600 zanotowano, iż Jan Fryderyk wydał ją za mąż za swojego kamerdynera, Jana Rambow; dalsze jej losy pozostają nieznane.Jan Fryderyk Mocny?przed 1585-
?
źródła:literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry